ИСТОРИЯ

     Образователното дело в гр. Алфатар датира още от времената преди Освобождението. Първото училище в града е построено през 1847 г., и се е помещавало в двора на алфатарската църква. То е едно от първите в Силистренския край.  По време на Кримската война, през 1854 г. с изселването на цялото население на града, училището опустява и впоследствие е полуразрушено. Възстановяването на училищната институция и образователното дело се осъществява през 1871 г., когато то се установява вече в нова сграда. Заедно с освобождението на страната укрепва и учебното дело, и това води до откриване и на девическо училище в града.
През 1884 г. по инициатива на местната власт започва строежа на нова училищна сграда. Издигането й се осъществява със средства на общината и доброволни дарения от местното население. През 90-те години на ХIХ в. училището разширява своята дейност – то е едно от малкото в окръга, което има своя библиотека.

Училищната сграда от 1884 г.

Второто възпиране на учебната дейност в града се осъществява през 1915 г., когато в едно с румънската окупация българските училища се закриват.
Занятията се възобновяват едва на 10.10.1940 г., във вече първоначалното училище „Отец Паисий“. През 1941 г. в Алфатар е открито държавно земеделско допълнително училище с двегодишен курс на обучение по общо земеделие, готварство, тъкачество, консервиране.
Младите поколения в града получават своето образование в построеното през 1884 година дълго време. След средата на XX в., с увеличаването на населението, големият брой ученици се засилва и нуждата от нова, по-голяма и по-модерна училищна сграда. С обявяването на Алфатар за град се отваря и перспектива за откриване на паралелки за средно образование за децата от района на общината. Въпреки дългогодишните искания и молби, това желание не се осъществява. Пробивът идва в началото на 1980 г., когато дългото чакане достига своя край – на 14 март е направена първата копка на новата сграда.
Тя се състои от четири етажа и помещава в себе си 16 класни стаи. След неимоверни усилия от цялата местна общност, училището е издигнато и така през есента на 1984г., алфатарските деца започнаха учебната година в новото си училище. Официалното откриване е малко по-късно – на 22 май 1986 г.

Към началото