ЕКИП

Имена Длъжност
Мария Костова Иванова Директор
Пламена Младенова ВарчеваУчител начален етап
Валентина Янкова СимеоноваСтарши учител начален етап
Елисавета Стефкова КолеваУчител начален етап
Николинка Динева Златева Учител начален етап
Красимира Стоянова ИвановаУчител по Български език и литература
Галина Николова ХристоваУчител по Математика, Физика и астрономия
Ваня Ботева АрнаудоваСтарши учител по Английски език, Изобразително изкуство
Айсун Илхан ИсмаилУчител по Биология и здравно образование, География и икономика, Човекът и природата, КМИТ
Велико Димитров ВеликовУчител по Музика, Технологии и предприемачество
Мирослав Цанков ВърбановУчител по Физическо възпитание и спорт
Жоро Тодоров ИвановУчител ЦОУД – начален етап
Дора Иванова ДанковаСтарши учител ЦОУД – начален етап
Венелина Стоянова МариноваУчител ЦОУД – начален етап
Учител по Химия и опазване на околната среда
Радостина Петкова АпостоловаУчител ЦОУД – прогимназиален етап
Учител по История и цивилизации
Йълдъз Вежди КючюкУчител ЦОУД – прогимназиален етап
Зюмрют Сюлейман Мансър-АкифРесурсен учител
Теодора Николова БояноваПсихолог
Към началото