ЕКИП

Имена Длъжност
Мария Костова Иванова Директор
Пламена Младенова ВарчеваУчител начален етап
Валентина Янкова СимеоноваУчител начален етап
Елисавета Стефкова КолеваУчител начален етап
Дора Иванова ДанковаУчител начален етап
Красимира Стоянова ИвановаУчител по Български език и литература
Галина Николова ХристоваУчител по Математика, Физика и астрономия
Ваня Ботева АрнаудоваУчител по Английски език, Изобразително изкуство
Айсун Илхан ИсмаилУчител по Биология и здравно образование, География и икономика, Човекът и природата, КМИТ
Велико Димитров ВеликовУчител по Музика,Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество
Николай Боев ТончевУчител по Физическо възпитание и спорт
Лора Любенова АтанасоваУчител ЦОУД – начален етап
Жоро Тодоров ИвановУчител ЦОУД – начален етап
Венелина Стоянова МариноваУчител ЦОУД – начален етап
Учител по Химия и опазване на околната среда
Радостина Петкова АпостоловаУчител ЦОУД – прогимназиален етап
Учител по История и цивилизации
Йълдъз Вежди КючюкУчител ЦОУД – прогимназиален етап
Севда Мюмюн ХюсеинРесурсен учител
Теодора Николова БояноваПсихолог
Към началото