ЕКИП

Имена Длъжност
Мария Костова Иванова Директор
Янка Жекова Ваникова Зам. директор
Учител по Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда
Пламена Младенова ВарчеваУчител начален етап
Валентина Янкова СимеоноваУчител начален етап
Росица Димитрова Петрова-ИвановаУчител начален етап
Дора Иванова ДанковаУчител начален етап
Минка Стоянова СтояноваУчител по Български език и литература
Янка Петрова ХристоваУчител по Математика и
Информационни технологии
Ваня Ботева АрнаудоваУчител по Английски език
Айсун Илхан ИсмаилУчител по Биология и здравно образование, География и икономика, История и цивилизации, Човекът и природата
Велико Димитров ВеликовУчител по Музика и Изобразително изкуство
Петър Иванов ЦветковУчител по Физическо възпитание и спорт
Елисавета Стефкова КолеваУчител ГЦОУД – начален етап
Жоро Тодоров ИвановУчител ГЦОУД – начален етап
Венелина Стоянова МариноваУчител ГЦОУД – начален етап
Учител по Технологии и предприемачество
Радостина Петкова АпостоловаУчител ГЦОУД – прогимназиален етап
Йълдъз Вежди КючюкУчител ГЦОУД – прогимназиален етап
Красимира Стоянова ИвановаРесурсен учител
Севда Мюмюн ХюсеинРесурсен учител
Теодора Николова БояноваПсихолог
Към началото