КОНТАКТИ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”

Адрес: Град Алфатар, Област Силистра, ул. „ Христо Ботев” № 2

Пощенски код: 7570

тел.: 0887901887

e – mail: info-1900101@edu.mon.bg

Директор: Мария Иванова

Въведи
Към началото