НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА

Цели на програмата:

− Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.
− Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта;
− Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
− Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;
− Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;
− Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове;
− Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ – https://web.mon.bg/bg/101258

Указания за Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

Документи за групата

ДЕЙНОСТИ

МОДУЛ 1 – ИЗКУСТВА

Клуб за модерни танци „Step by step“
Ръководител: Ваня Арнаудова
Възрастова група: 1 – 4 клас
Клуб за народни танци „Веселяци“
Ръководител: Галина Христова
Възрастова група: 5 – 7 клас

МОДУЛ 2 – СПОРТ

„Волейбол“
Ръководител: Мирослав Върбанов
Възрастова група: 5 – 7 клас
„Футбол“
Ръководител: Мирослав Върбанов
Възрастова група: 1 – 4 клас
Към началото