ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

2021/2022
Обществен съвет (мандат  2019 – 2022 г.)
в състав: 

​ – председател на ОС
 – представител на община Алфатар
– представител на родителите
Протокол №1 от Заседание на ОбС на 28.02.2022
Покана за заседание на 28.02.2022 г.

 


2020/2021
Обществен съвет (мандат  2019 – 2022 г.)

Към началото