ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

2021/2022
Обществен съвет (мандат  2019 – 2022 г.)
в състав: 

​ – председател на ОС
 – представител на община Алфатар
– представител на родителите
Протокол №3 от заседание на ОбС на 27.07.2022 г.
Покана за заседание на 27.07.2022 г. 
Протокол №1 от Заседание на ОбС на 28.02.2022 г.
Покана за заседание на 28.02.2022 г.

 


2020/2021
Обществен съвет (мандат  2019 – 2022 г.)

Към началото