АКТУАЛНО

 

ВАЖНО!!!

На 15.01.2020г. от 16.30ч. ще се състои събрание между родителската общност и училищното ръководство с цел избиране на членове за Обществения съвет към ОУ “Христо Ботев”. Поканата за събитието е в прикачения файл.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

 


 

Подбор за длъжността “Образователен медиатор” към проект “Подкрепа за успех

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

 


Основно училище “Христо Ботев” продължава и през учебната 2019/2020 г. работата по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

 


НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА ТЕМА “НАЙ-УСМИХНАТ КЛАС НА БЪЛГАРИЯ 2019 Г.”

За шеста поредна година Сдружение „УСМИВКА“ с подкрепата на Община Бургас организира национален конкурс на тема „Най- усмихнат клас на България 2019“ от 01.10.2019 до 30.10.2019 г.
Конкурса се проведе под надслов: „През новата учебна година по – умни, по – сплотени, по – креативни – Усмивката прави силата!“ . В категорията „ Най- усмихната прогимназия“ 5 – ти до 8 – ми клас се включиха и нашите деца – учениците от седми клас на ОУ “Христо Ботев” град Алфатар с класен ръководител госпожа Ваня Арнаудова / старши учител по английски език /.
Класът се класира на Второ място и на 27.11.2019 година учениците и класния ръководител участваха в официалната церемония в сградата на Областна администрация Бургас за да получат своята награда: грамоти и сертификати, топка, сувенир, рамка за снимка и ключодържател с надпис „Най- усмихнат клас“ . Класът получи и специалната награда „Рицар на усмивката“, с която децата са определени за посланици на Усмивката в област Силистра.


“Национална седмица на четенето” в Основно училище “Христо Ботев”

За поредна година училището ни се включва в инициативата на Министерството на образованието на науката, съгласно Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020).

ПЛАН ЗА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО 2019 г