ПРОЕКТИ

 

“ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН”

 

През учебната 2020/2021г. в ОУ “Христо Ботев” продължават дейностите по проект “Образование за утрешния ден” към Министерството на образованието и науката. В рамките на проекта бяха създадени два клуба, с ученици от 5., 6. и 7.клас

Цели на проекта:
  • усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
  • подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
  • намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
  • модернизиране на методите и средствата за обучение;
  • повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
  • насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
  • осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

 


 

“ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”

2018/2019 г.

Програма/график по английски език

Програма/график БЕЛ 3.клас

Програма/график БЕЛ 4.клас

Програма/график БЕЛ 5.клас

Програма/график по български език за 1.клас

Програма/график по математика за 6.клас

 


 

“ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”

2019/2020 г.

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ